Echtscheiding

Scheiden doet lijden

Voordat er besloten wordt tot een (echt)scheiding is er meestal al een behoorlijk psychisch proces vol met emoties en mogelijk ruzies aan voorafgegaan. Dit is een heel normaal gevolg van het verbreken van een relatie, al maakt dat het er niet minder erg om! Deze emoties zullen niet direct weg zijn op het moment dat het besluit van scheiding genomen is. Maar als de kogel eenmaal door de kerk is, zullen er afspraken gemaakt moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de zorg voor kinderen, alimentatie, de verdeling van de gezamenlijke woning, de auto en de inboedel. Nadat al deze afspraken in een juridisch jasje zijn gegoten zal de rechter de echtscheiding definitief moeten maken. Vanaf dat moment begint het leven van twee gescheiden mensen.

Het voordeel van een mediator

Mensen die een beslissing tot echtscheiding hebben genomen zullen in eerste instantie aan een advocaat of misschien wel twee advocaten denken, om de zakelijke kanten hiervan te regelen. Dit kan echter ook anders, zeker als de (ex)partners nog met elkaar kunnen en willen overleggen. Een mediator kan begeleiden naar een goede oplossing voor beiden, waarbij de hoofdpersonen de controle zelf in handen houden. Dus geen onnodige procedures via advocaten van de een tegen de ander, nee samen om de tafel met een professionele begeleider!

Lancyr Adviesgroep Rijswijk heeft in partner Theo Peppink een NMI gecertificeerd echtscheidingsmediator in huis.

peppinklogoBij Peppink en Partners

is de begeleider niet alleen gesprekspartner in vaak emotionele ontmoetingen tussen twee aanstaande exen. Hij beschikt over dusdanige kennis en ervaring om ervoor te zorgen dat beiden na de scheiding op een financieel verantwoorde wijze verder kunnen leven.

Vooral op dit laatste punt onderscheidt de mediator zich van advocaten. Advocaten zijn vaak gericht op de scheiding zelf, terwijl de mediator gericht is op het leven na de scheiding, voor beiden!

Door samen te werken

met een mediator van Peppink en Partners wordt een scheiding niet alleen makkelijker maar ook voordeliger. Er hoeft slechts voor één begeleider een uurtarief te worden afgerekend, er zijn geen slepende en kostbare procedures tussen advocaten en er ontstaan geen onuitvoerbare regelingen!

Hierbij een opsomming van onderwerpen waarbij Peppink en Partners graag begeleidt:

 • omgangsregeling kinderen
 • kinder- en partneralimentatie
 • verdeling/verrekening van vermogen
 • toerekening van schulden en vorderingen
 • pensioenverevening of -verrekening en eventuele rechten op nabestaandenpensioen(en)
 • verzekeringen
 • verzorgen van de belastingaangifte
 • zorgen voor (concept) echtscheidingsconvenant
 • nazorg administratieve handelingen richting diverse partijen

Juridische aspecten

Op het moment dat alles besproken en afgesproken is, zal een concept echtscheidingsconvenant het resultaat zijn. Voor samenwoners betekent dit, dat de afspraken ook meteen kunnen worden uitgevoerd. Voor gehuwden ligt dit juridisch anders. Deze moeten uiteindelijk via de rechter het huwelijk officieel laten ontbinden. Hiervoor is tenslotte toch de hulp van een advocaat nodig. Deze is juridisch bevoegd de procedure bij de Rechtbank te voeren. Omdat bij mediation al besloten is het hele proces gezamenlijk te doen, is één gezamenlijk verzoek tot echtscheiding door één advocaat voldoende. Peppink en Partners werkt hiervoor samen met gerenommeerde advocatenkantoren die snel en vakkundig werk afleveren tegen vaste, lage tarieven.

Nogmaals de voordelen van Mediation door Peppink en Partners

 • mediator met hoog kennisniveau; naast zijn registratie als mediator is hij Master Financial Planner, Erkend Hypotheekadviseur en Pensioenspecialist
 • hierdoor kan hij het hele proces aan, ook na de scheiding
 • dit betekent een (echt)scheiding door beide partijen gedragen en uitvoerbaar
 • tijd en kostenbesparing door alles onder één dak te brengen

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Theo Peppink

Theo Peppink

06-24593870

U kunt bij mij terecht voor advies over echtscheiding, (zakelijk) pensioen en vermogensopbouw, hypotheken, fiscale zaken, geldzaken, en voor financiële planning.

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 070 - 390 72 35.